Körfältsassistans

Ett smart system som kommer att varna dig i händelse av oavsiktliga filbyten (förutsatt att du inte använder blinkersen). Körfältsassistansen kommer att varna dig direkt på instrumentpanelen och genom att öka rattmotståndet.

Körfältsassistans

Ett smart system som kommer att varna dig i händelse av oavsiktliga filbyten (förutsatt att du inte använder blinkersen). Körfältsassistansen kommer att varna dig direkt på instrumentpanelen och genom att öka rattmotståndet.