Backvarnare för korsande trafik

Ett vaksamt öga på vägen, även vid backning. Backvarnare för korsande trafik kan identifiera fordon och objekt som är vinkelrät mot din väg och varna dig om deras närvaro med hjälp av ljud och ikoner på instrumentpanelen.

Backvarnare för korsande trafik

Ett vaksamt öga på vägen, även vid backning. Backvarnare för korsande trafik kan identifiera fordon och objekt som är vinkelrät mot din väg och varna dig om deras närvaro med hjälp av ljud och ikoner på instrumentpanelen.