Varning för döda vinkeln

Med 500X, är döda vinklar inte längre ett problem eftersom systemet kontrollerar om andra fordon finns i de mest kritiska områdena och varnar dig om deras närvaro med hjälp av lampor på ytterbackspeglarna.

Varning för döda vinkeln

Med 500X, är döda vinklar inte längre ett problem eftersom systemet kontrollerar om andra fordon finns i de mest kritiska områdena och varnar dig om deras närvaro med hjälp av lampor på ytterbackspeglarna.