Placeholder image

INCITAMENT & BESPARINGAR

Upptäck incitamenten

Ange ditt postnummer för att hitta information om nationella och / eller lokala incitament * i ditt område som erbjuds privata köpare

av helt elektriska personbilar
POSTNUMMER
ÄNDRA
DU KAN SPARA UPP TILL
dina lokala fördelar:
Vi kunde tyvärr inte hitta några incitement* för detta postnummer
Det visade värdet är endast en indikativ uppskattning av möjliga bidrag som privatpersoner kan erhålla vid köp av en elektrisk personbil.
Det visade värdet är alltså summan av möjliga bidrag som tillhandahålls av statliga och/eller kommunala myndigheter kopplade till angivet postnummer.
Vänligen besök respektive myndighets officiella hemsida för att kontrollera det exakta beloppet, kraven och tillgången på bidragen.
Bidragen tillhandahålls av statliga/kommunala myndigheter utan någon inblandning av FCA och är inte rabatter på bilens pris.