Miljö: ELV-Återvinning

consigli immagine 3

En vacker dag ska bilen skrotas

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 85 procent. Från och med år 2015 gäller 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida, här följer en länk till sidan. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem i högerspalten på hemsidan:

Läs mer

Var kan jag lämna min bil?

För att underlätta skrotningen av bilar har det skapats ett nätverk av mottagningsställen, som oftast är bilskrotar.

Kontakta gärna vårt nätverk av mottagningsställen:

Bilretur, telefon: 0771-890 600

Läs mer